Vittaliumframes


Een frame prothese is een partiële prothese,bestaande uit een gegoten metalen skelet en kunstharszadels met kunstelementen.

Aan het gegoten metalen skelet onderscheidt men ankers die zorg dragen voor steun,retentie en stabiliteit.

Een frame prothese draagt beter bij tot het behoud en herstel van de occlusie en articulatie dan de kunsthars partiële plaatprothese.

De ankers waarborgen een grotere stabiliteit waardoor de frameprothese minder wegzakt in de mucosa.